Domácí hospic Jordán

Děkujeme za krásný večer a opětovnou podporu!

01. 10. 2018

benefice Děkujeme paní Ludmile Peřinové a jejím přátelům za milý večer, kdy se v Gotickém sále Staré radnice snoubila poezie s hudbou na podporu Domácího hospice Jordán. Paní Peřinová věnovala výnos z dobrovolného vstupného a z prodeje své básnické sbírky (téměř 10000 Kč) na provoz našeho hospice.
Sobotní koncert nebyl první akcí, kterou Ludmila Peřinová pořádala na podporu hospice, a my jí za to velmi děkujeme a vážíme si toho.

Fotografie z koncertu jsou zde (foto: Miroslav Zámečník)
Fotografie z koncertu jsou zde (foto: Martin Menhart)

 
 
A A A › Velikost textu