Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

Děkujeme Jihočeskému kraji za zařazení Domácího hospice Jordán do Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ pro rok 2020. Finance získané na náš projekt „Vzdělávání multidisciplinárního týmu MSPP DhJ“ využijeme na vzdělávání a supervize týmu.


logo firmy

Jihočeský kraj podpořil hospic

Děkujeme Jihočeskému kraji za zařazení Domácího hospice Jordán do Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ pro rok 2020.

Finance získané z tohoto dotačního programu (286.616 Kč se spolufinancováním 5 %) umožní Domácímu hospici Jordán nakoupit notebooky a telefony pro tým za 50.000 Kč. Dalších 50.000 korun použijeme na pokrytí nákladů na pohonné hmoty do hospicových automobilů, které jsou potřebné na cesty za pacienty domácího hospice. Zbylá částka, 172.185 korun, bude využita na mzdy dvou pracovnic hospice.

Děkujeme.
logo firmy

Děkujeme JČ kraji za podporu ODSL

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu registrovaných sociálních služeb Domácího hospice Jordán pomocí Účelové dotace z rozpočtu kraje pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2020. Účelem dotace je spoulufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností.
Finanční prostředky (1.112.000 Kč ) získané z této dotace na projekt "Terénní odlehčovací služby" nám pomohou i nadále poskytovat zájemcům tyto velmi žádané služby, které rodinám pomáhá s péčí o své blízké.

Terénní odlehčovací služby, které nabízí hospic nejen svým pacientům, ale i žadatelům z řad veřejnosti, jsou velmi žádané a dotace od Jihočeského kraje pomůže pokrýt náklady s těmito službami spojené.
logo firmy

JČ kraj podpořil sociální poradenství

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu registrované sociální služby „Odborné sociální poradenství“ Domácího hospice Jordán formou Účelové dotace z rozpočtu kraje pro poskytovatele sociálních služeb za rok 2020 výši 209 000 korun. Účelem této dotace na projekt „Odborné sociální poradenství“ je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností.


Finance získané z tohoto dotačního programu (209 000 Kč) na projekt "Odborné sociální poradenství" nám pomůže pokrýt část nákladů za rok 2020 na provoz Poradny, která je důležitou a nedílnou součástí Domácího hospice Jordán, a obrací se na ni lidé v těžké životní situaci, která vznikla se ztrátou soběstačnosti či onemocněním člena rodiny.


logo firmy
01 .. 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. 28

Partneři Domácího hospice Jordán

detail