Domácí Hospic Jordán

Domácí hospic

Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují mračna, je přáním většiny z nás, abychom nezůstali osamoceni...


Domácí hospic Jordán poskytuje specializovanou mobilní paliativní péči nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Multidisciplinární tým – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychoterapeut, psychiatr a duchovní pečují o pacienty a pomáhají a podporují pečující rodiny.

Rodinám pacientů pomáháme překonat období zármutku po úmrtí jejich blízkého.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail