Domácí Hospic Jordán

Možnosti podpory_pom

Péče domácích hospiců není zatím plně a plošně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Finanční částka potřebná na péči o pacienta se skládá i z grantů, příspěvků a darů.
Proto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o finanční či materiální pomoc. S vaší podporou společně umožníme nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak,
jak si přejí, mezi svými blízkými a tam, kde to mají rádi.

Díky vám, našim dárcům, můžeme splnit přání našich pacientů – být doma!

darujme.cz banka
dobrý dar
dobrovolnictví
hmotné dary
obchodakce
givt

pravidelné dary
pohlednice pro hospic dms automobil pro hospic- darujme.cz 

Informace o možnostech pomoci:

Lucia Kopřivová Markovová

tel.: 606 214 403

lucia.koprivova@hospicjordan.cz

Informace k Darovací smlouvě / Potvrzení o daru
On-line dárcovství:

Iva Pokorná

tel.: 606 394 606


iva.pokorna@hospicjordan.cz

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail