Domácí Hospic Jordán

Podmínky běhu

Zaplacením "startovného" vyjadřuje každý účastník akce Tak trochu jiný Dobročinný běh pro hospic Jordán (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce.

Podmínky Běhu
  • Účastník se Běhu účastní na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

  • Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v Běhu.

  • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu

  • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání

Partneři Domácího hospice Jordán

detail