Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Kalendář, který opět pomohl

Básnířka Věra Hanzalová a malířka Daniela Kuruc od roku 2016 připravují a vydávají Kalendář, který pomáhá. Výnos z prodeje věnují na dobročinné účely. Dámy myslely i na náš hospic. V lednu nám byla předána částka 20000 korun na podporu činnosti hospice. Děkujeme paní Věře Hanzalové a paní Daniele Kuruc za opětovnou pomoc hospici (kalendář za rok 2020 byl již čtvrtý v pořadí, který pomohl hospici). 


Krásná myšlenka + krásné básně + krásné ilustrace + pomoc bližním = Kalendář, který pomáhá. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu.
Na fotografii autorky Věra Hanzalová a Daniela Kuruc (zleva)

autorky

Partneři Domácího hospice Jordán

detail