Domácí Hospic Jordán

Sazebník služeb

Sazebník Terénní odlehčovací služby
(s platností od 1.1.2016)

úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/ 2006 Sb.

Ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče, dle poskytnuté doby péče se zaokrouhlují nahoru za každou započatou čtvrthodinu péče.

Sazebník Terénní odlehčovací služby (formát PDF)

Základní činnosti podle zákona o sociálních službách

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 130,- Kč

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 130,- Kč

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 130,- Kč

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět: 130,- Kč
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: 130,- Kč

e) sociálně terapeutické činnosti: 130,- Kč

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 130,- Kč

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: 130,- Kč
 2. podpora při zajištění chodu domácnosti: 130,- Kč


Fakultativní činnosti

h) dohled nad uživatelem služby v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony: 120,- Kč

i) instruktáž pro pečující: 130,- Kč

j) drobný nákup: 130,- Kč

Partneři Domácího hospice Jordán

detail