Domácí Hospic Jordán

O hospici

Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují mračna, je přáním většiny z nás,
abychom nezůstali osamoceni...

Domácí hospic Jordán poskytuje nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem zdravotní péči založenou na paliativní medicíně 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného.

Domácí hospicová péče zohledňuje psychické, duchovní i vztahové potřeby pacienta.

hospicNáš multidisciplinární tým – lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychoterapeut, psychiatr a duchovní – klade důraz na kvalitu života pacienta, podporuje blízké pacienta v každodenní péči o nemocného a jeho práce zahrnuje i péči o blízké pacienta.

Rodinám pacientů pomáháme překonat období zármutku po úmrtí jejich blízkého.

Časté dotazy k domácí hospicové péči

Jaký je rozdíl mezi lůžkovým a domácím hospicem?

Domácí hospic nemá lůžka. Těžce nemocný a umírající je ve svém domácím prostředí. Členové týmu dochází domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči v prostředí domovu co nejbližším pro ty, kteří z nějakého důvodu doma být nemohou.

Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče (homecare)?

Domácí hospic je zdravotnické zařízení, které poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům s odhadovanou délkou dožití se dnů až několika měsíců. Pacienti hospice mají většinou komplikované příznaky nemoci a bez hospicové péče by museli být na lůžkách intenzivní péče v nemocnicích. Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu včetně lékaře-specialisty na paliativní medicínu a je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok. Homecare poskytuje služby sester na základě přesného rozpisu praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Lékař není k dispozici mimo svou ordinační dobu, t.j. noci, víkendy, svátky.

Proč máte v týmu lékaře?

Naše lékařka s atestací na paliativní medicínu (máme v týmu 2 paliatry) přijímá pacienta do péče, připraví a vede jeho léčbu a je vždy k dispozici, když je třeba změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak nemusí ani při zhoršení stavu být převážen do nemocnice.

Přijímáte i dětské pacienty?

Ano. Náš hospici poskytuje své služby i nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám.

 

Jak často jezdí zdravotníci do rodin?

Návštěvy se domlouvají vždy dle potřeb pacienta a pečujících. V případě změny stavu pacienta či pochybnostech pečujících může pečující kdykoliv zatelefonovat zdravotní sestře, která s ním řeší situaci a v případě potřeby vyjíždí do rodiny. Takže návštěvy mohou být jedna denně či týdně, ale zdravotníci mohou také vyjet k jednomu pacientovi i několikrát v průběhu jednoho dne (a i  noci).

Kolik mě bude stát spolupráce s hospicem?

Pacient, pokud není pod úhradou pojišťovny, platí 250 Kč/den, jinak je péče multidisciplinárního týmu pro pacienta a jeho rodinu zdarma.
Náklady na péči o jednoho pacienta jsou cca 2500 Kč/den. V této částce je zahrnuta práce zdravotníků, výjezdy k pacientovi, léky a zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pacient, pokud není pod úhradou pojišťovny, platí 250 Kč/den.
Více informací o financování domácí hospicové péče naleznete ZDE.


Co je to paliativní medicína?

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných pacientů se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Hospicová péče se bez vzdělání v paliativní medicíně nedá poctivě a moderně dělat.


Provádíte eutanázii?

Ne. Myšlenkou domácí hospicové péče je, aby pacient, který si to přeje, mohl dožít v domácím prostředí. Naše služby jsou zaměřeny ne na prodlužování či zkracování života, ale na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy je jejich nevyléčitelná nemoc v pokročilém nebo konečném stádiu.
Cílem mobilní specializovaná paliativní péče je, aby pacient netrpěl bolestí a minimalizování obtíží spojených s jeho onemocněním.

Musí mít váš pacient někoho, kdo by o něj pečoval?

Ano. Domácí hospicová péče pomáhá pečujícím s péčí, ale nemůže je plně zastoupit. Pro osaměle žijící jsou vhodné lůžkové hospice.
Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail