Domácí Hospic Jordán

Tým hospice

 

Vedení Domácího hospice

Marie Sovadinová

Bc. Marie Sovadinová, MHA
Ředitelka

Zdravotníci

MUDr. Helena Staňková

MUDr. Helena Staňková
Vedoucí lékařka
Odborný garant
paliativní medicíny

Ocenění

MUDr. Štěpánka Fojtů

MUDr. Štěpánka Fojtů
Lékařka
Atestace "Paliativní medicína"

Iva Tratinová

MUDr. Iva Trantinová
Lékařka

MUDr. Miroslava Sinková
MUDr. Miroslava Sinková
Lékařka


MUDr. Jiří Havlíček
MUDr. Ján Krajči
MUDr. Eva Prošková
MUDr. Marta Říhová


lékařky a lékaři

Adéla Černá

Adéla Černá
Vrchní sestra

Mgr. Eva Budínová

Mgr. Eva Budínová
Zdravotní sestra

Veronika Hušek

Veronika Hušek
Zdravotní sestra

Eva Fauová

Bc. Eva Fauová, DiS
Zdravotní sestra

Ilona Heřmánková

Bc. Ilona Heřmánková
Zdravotní sestra

Marie Kubálová, Dis.
Marie Kubálová, Dis.

Zdravotní sestra

Marie Dvořáková

Marie Dvořáková
Zdravotní sestra

Barbora Kačerová

Barbora Kačerová
Zdravotní sestra

 Poradna

 

Jitka Hrubá

Mgr. Jitka Kafková
Vedoucí Poradny
Sociální pracovnice

Markéta Lotterová

Markéta Lotterová, DiS.
Sociální pracovnice Terénní odlehčovací služby

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Jana Holienková

Jana Holienková
Vedoucí Půjčovny KP

Odlehčovací služby

Eva Ryantová

Eva Ryantová
Pečovatelka

Renáta Pelcová

Renáta Rukavičková
Pečovatelka

Irena Jordáková

Irena Jordáková
Pečovatelka

Irena Jordáková

Hedvika Jílková, Dis.
Pečovatelka

Hana Petráková

Hana Petráková, Dis.
Pečovatelka


 

Psychoterapeutka + Duchovní

Mgr. Elen Strupková

Mgr. Elena Strupková
Externí psychoterapeutka

Michal Pulec

P. Michal Pulec
Duchovní
Administrativa + Podpora hospice

Věra Šimková

Věra Šimková
Vedoucí kanceláře

Monika Hronová

Ing. Monika Hronová
Vedoucí fundraisingu

Lucia Kopřivová Markovová

Ing. Lucia Kopřivová Markovová
Fundraising, PR
Koordinátor dobrovolníků

Iva Pokorná

Mgr. Iva Pokorná
Fundraising
Webové stránky, soc. sítě

Lucie Novotná

Lucie Novotná
Vedoucí Dobročinného obchodu

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail