Domácí Hospic Jordán

Tým APM:

MUDr. Štěpánka Fojtů

MUDr. Štěpánka Fojtů
Lékařka
Atestace "Paliativní medicína"

MUDr. Helena Staňková

MUDr. Helena Staňková
Odborný garant
paliativní medicíny
Atestace "Paliativní medicína"


mapa

Mapa dojezdu APMPro koho je určena Ambulance paliativní medicíny (APM)?

Pro dospělé nemocné s nevyléčitelným pokročilým nádorovým (onkologickým) i nenádorovým onemocněním*, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání**, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.

Bydliště pacienta se nachází v dojezdové vzdálenosti Domácího hospice Jordán, tj. v okruhu 25 km kolem Tábora.

*nemoci srdce, ledvin, plic, neurologické diagnózy, demence, křehké stavy u geriatrických pacientů a další
**bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost, zvracení, a další příznaky provázející nevyléčitelné onemocnění

Jak se objednat do Ambulance paliativní medicíny?

Do APM je nutné se objednávat předem telefonicky nebo e-mailem!

Čas objednávek:

Pondělí - Pátek 8:00 -13:00
Telefonní číslo: 601 527 136

E-mail: paliativniambulance@hospicjordan.cz

Co potřebuji k objednání do APM?

Před objednáním je nutné zajistit lékařskou zprávu a doporučení k paliativní péči (vystaví praktický lékař, odborná ambulance, nemocnice).

Kde probíhá vyšetření?

Na základě potřeb pacienta proběhne vyšetření buď v domácím prostředí pacienta nebo v ambulanci v prostorách Domácího hospice Jordán.

Co nabízí Ambulance paliativní medicíny?

  1. Vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne plán péče.
  2. Během návštěvy lékař hovoří nejen s pacientem, ale i jeho blízkými. V rámci návštěvy je možné doporučit i vhodné ošetřovatelské postupy.
  3. Zhodnocení se týká jak užívání léků, tak dalších léčebných postupů, včetně intervenčních. Zaměří se i na možnosti využití dalších zdravotních služeb (domácí zdravotní péče, mobilní specializovaná paliativní péče/domácí hospic, paliativní péče v lůžkovém zařízení, apod.).
  4. V případě potřeby sociálního poradenství bude pacient přesměrován na Poradnu Domácího hospice Jordán.

Z vyšetření je vyhotovena lékařská zpráva, která je žadateli zaslána poštou následující dny po vyšetření.

Úhrada za služby?

Zdravotnické služby Ambulance paliativní medicíny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění  pro klienty:
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail