Domácí Hospic Jordán

GDPR

Zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje zpracováváme a uchováváme z důvodu:

  • Poskytování našich služeb klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím.
  • Získávání finančních zdrojů na provoz Domácího hospice Jordán.

  • Osobní údaje klientů a pacientů (domácí hospicová péče, poradna, odlehčovací služba, půjčovny kompenzačních pomůcek) se zpracovávají dle zásad o nakládání s údaji o zdravotním stavu.

  • Osobní údaje dárců a příznivců Domácího hospice Jordán jsou zpracovávány ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

  • Informace, které nám předáte na základě čerpání některé z našich služeb, nebudeme sdílet s kolegy z fundraisingu a PR, pokud nám k tomu neudělíte výslovný souhlas

  • Získané osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám, s výjimkou zdravotnických pracovníků a dalších organizací zapojených do poskytování péče

  • Vaše osobní údaje nikdy nepředáme ke komerčnímu využití

  • Osobní údaje jsou bezpečně uchovávány

  • Zaměstnanci, spolupracovníci a dobrovolníci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí.

  • U dokumentačních fotografií z akcí pořádaných Domácím hospicem Jordán nežádáme o souhlas jednotlivých účastníků. Pokud si přejete, aby fotografie, na které jste zachyceni byla stažena, napište nám prosím na iva.pokorna@hospicjordan.cz


Podrobnější informace- dokument formát PDF

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail