Domácí Hospic Jordán

ilu

Provozní doba poradny:

Pondělí: 7:00 - 13:30Úterý: 7:00 - 13:30
Středa: 07:00 - 11:00
14:00 - 16:30

Čtvrtek: 7:00 - 13:30
Pátek: 7:00 - 13:30

 

Typy poradenství poskytovaných Poradnou Domácího hospice Jordán

A. Odborné sociální poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

 • poradenství o právech a povinnostech v oblasti sociálních dávek (pro osoby se zdravotním znevýhodněním, příspěvku na péči, invalidních důchodech, pozůstalostních dávkách, úředních záležitostí v souvislosti s úmrtím blízkého člověka aj.)
 • poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, informace o možnosti získání pomůcky a edukace v jejím užívání
 • poradenství ohledně úpravy domácího prostředí pro osoby se zdravotním znevýhodněním
 • podpora o pomoc v adaptaci na život s vážnou nemocí nemocným i jejich rodinným příslušníkům

Sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc adaptovat se na život s nemocí
 • pomoc nalézt co nejvhodnější způsob fungování v dané situaci
 • podpora a pomoc vážně nemocným, dlouhodobě nemocným setrvat v domácím prostředí, pokud si to přejí
 • poradenství v zátěžových situacích vznikajících v souvislosti s pečováním
 • poradenství pro pozůstalé, podpora a pomoc adaptovat se na novou životní situaci a hledání nových rolí v životě
 • osvětová a přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost
 • svépomocná setkání pro pečující - Čaje
 • vzpomínková setkání rodin

 

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace práva a v sociálních systémech

B. Základní poradenství

 • základní právní a sociálně právní poradenství
 • informace a kontakty na poskytovatele sociálních a sociálně- zdravotních služeb
 • zvážení nejvhodnějšího postupu v konkrétní situaci a podmínek pro pečování
 • poskytnutí informace směřující k přesměrování uživatele na jinou organizaci
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví, školství
 • základní poradenský servis pro domácí pečující

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail