Domácí Hospic Jordán

Dobrovolníci

ilu

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, kontaktujte nás prosím:

Lucia Kopřivová Markovová
Koordinátor dobrovolníků

tel.: 602 613 205
lucia.koprivova@hospicjordan.czMilí dobrovolníci a vy, kdo se o dobrovolnickou práci zajímáte, tyto řádky jsou určeny pro vás. Možná jste o možnostech dobrovolnické činnosti již něco zaslechli a rádi byste se do ní rádi zapojili. Možná ale ještě úplně nevíte, co si pod ní představit a co by to pro vás znamenalo. A jsou samozřejmě určeny i vám, kdo již dobrovolníky v naší organizaci jste. Pro vás zde budou k dispozici novinky i aktuální informace a můžete se zde též s ostatními podělit o vaše názory, zkušenosti a důvody, které vás vedly k tomu, že jste se rozhodli stát se dobrovolníky právě v domácím hospici.

 

Podmínky pro nové dobrovolníky v domácí hospicové péči:

 • Vyžadujeme zejména spolehlivost, citlivý a vnímavý přístup k lidem
 • Věk nad 18 let
 • Morální bezúhonnost, čistý trestní rejstřík
 • Důležitým předpokladem je vyrovnanost s konečností našeho života, s umíráním a smrtí

ilu

Co znamená být dobrovolníkem v hospici?

Dobrovolnictví je nedílnou součástí hospicové péče, jejímž cílem je umožnit co nejkvalitnější péči o nemocného a jeho blízké.

Dobrovolník může v tomto náročném čase jak nemocného, tak jeho rodinu doprovázet, přinášet podporu a povzbuzení, pro nemocného člověka může často představovat jednu z mála možností spojení s vnějším světem, pro rodinu nemocného člověka je možností odpočinku, načerpání nových sil.

Když se řekne hospic většinu z nás napadají slova - bolest, smrt a umírání. Tato slova v nás mohou vyvolávat různé reakce, můžeme se k nim stavět různými způsoby, ale ony přesto nevymizí z našeho života. Možná se nám to podaří na čas, ale jednou přijde období, kdy se s nimi budeme muset přesto vyrovnat.

Proto mají dobrovolníci svoji úlohu i v oblasti osvěty, přiblížení tématu vážné nemoci a smrti lidem kolem sebe, mohou pomoci překonávat bariéry v jednání s nemocnými i jejich blízkými, aby pak v těžkých chvílích nezůstávali sami.

ilu

Jak se stát dobrovolníkem?

 • v případě zájmu nejprve kontaktujte koordinátora dobrovolníků
 • na základě kontaktu proběhne osobního pohovor, při kterém vám koordinátor poskytne další informace o hospicové dobrovolnické pomoci, vyjasníte si vzájemná očekávání jak ze strany naší organizace, tak ze strany zájemce (důležitá je jeho motivovanost, osobnostní předpoklady i časové možnosti)
 • následně každý zájemce o dobrovolnictví v rodinách projde několikaměsíční přípravou, během níž získá potřebné znalosti o potřebách nemocných i jejich blízkých, základy ošetřování u lůžka nemocného, zaškolení v manipulaci s kompenzačními pomůckami, absolvuje dvoudenní stáž v některém z lůžkových hospiců
 • zájemce má po celou dobu školení svobodu volby, je to doba, kterou má pro sebe, pro své vzdělávání, poznávání sebe sama i poznávání naší organizace, může vstřebávat informace může vypomáhat v prostorách hospice a po celou dobu má prostor a čas zvažovat, zda se skutečně do hospicové dobrovolnické práce chce a může zapojit
 • vzhledem k poskytování služby v rodinách je výhodou řidičský průkaz a vlastní auto

ilu


Jaké konkrétní činnosti lze v domácím hospici vykonávat?

Velmi uvítáme pomoc se zabezpečením chodu organizace. Tento typ pomoci nevyžaduje zvláštní přípravu, ale především ochotu a chuť věnovat nám svůj čas.

 • zahrnuje prodej v hospicovém charitativním obchůdku
 • úklid společných prostor
 • dále činnosti administrativní (aktualizace databází, rozesílky, vyřizování pochůzek)
 • práce údržbářské
 • práce opravárenské
 • mytí kompenzačních pomůcek
 • péče o estetické prostředí společných prostor
 • pomoc při organizaci hospicových akcí (benefiční akce, dny otevřených dveří, veřejné sbírky apod.)
 • pomoc v půjčovně kompenzačních pomůcek
 • fundraising (pomoc s vyhledáváním finančních zdrojů)
 • překlady odborných textů
 • firemní dobrovolnictví

Pomoc v rodinách

(v současné době není dobrovolnictví v rodinách mezi pečujícím zájem)
 • pomoc klientovi při sebeobslužných úkonech (např. ohřev jídla, pomoc při jídle, hygieně, obstarání nákupů, doprovod na vyšetření, doprovod při vycházkách, na vozíku, doprovod nemocného na vyšetření, předčítání aj.).
 • služby v noci v rodině u klienta
 • pohlídání dětí
 • zaučení nemocného a rodiny v používání kompenzačních pomůcek
 • pomoc s péčí o domácí zvířata (pes, kočka apod.)

Co můžeme nabídnout my vám?

 • možnost smysluplného využití času
 • seznámení s novými lidmi
 • účast na hospicových akcích.
 • možnost společných setkávání a výměny zkušeností s ostatními dobrovolníky
 • prostor pro vaši kreativitu, nápady, připomínky
 • možnost sebepoznání a sebereflexe
 • společné supervize
 • podporu a pomoc v náročných situacích vzniklých během dobrovolnické činnosti
 • využití naší hospicové knihovny
 • informace o možnostech dalšího sebevzdělávání
 • osvědčení o absolvování školení pro dobrovolníky
 • osvědčení o dobrovolnické činnostiPartneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail