Domácí Hospic Jordán

Financování hospice

financování hospice

Po kliknutí na náhled, se vám graf otevře v novém okně ve zvětšeném měřítku


Dary od fyzických a právnických osob

= dary od individuálních dárců, firemních dárců, nadací a nadačních fondů.

Dotace z veřejné sféry

= finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na stanovený účel (MPSV, Jihočeský kraj, Město Tábor, města a obce v regionu).

Domácí hospicová péče

= platby od zdravotních pojišťoven (99 % dané částky) a platby od pacientů (1 % dané částky)

Ambulance paliativní medicíny

= platby od zdravotních pojišťoven pro tuto službu, která je určena nehospicovým pacientům

Terénní odlehčovací služby

= platby za práci pečovatelek v "nehospicových" rodinách.
Ze Zákona o soc. službách činí částka 155,- Kč za hodinu poskytnuté služby.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

=poplatky za zápůjčky kompenzačních pomůcek. Za zapůjčení pomůcek platí pouze veřejnost. Pro hospicové pacienty jsou zdarma.

Příjmy z prodeje v DO

= prodáváme pouze darované věci. Obchod zboží do prodeje nenakupuje.
tlačítko darovat

Financování Domácího hospice Jordán

Domácí hospicová péče/mobilní specializovaná paliativní péče není v současné době hrazena celoplošně z veřejného zdravotního pojištění.

Abychom byli schopni poskytovat tuto péči pro nevyléčitelně nemocné, je rozpočet této služby tvořen vícezdrojově – financování služby je složené z dotací, grantů a darů.

Časté dotazy na financování hospice:


  • Kolik stojí jeden den péče o pacienta hospice
Náklady jsou cca 3500 Kč/den. V této částce je zahrnuta práce zdravotníků, výjezdy k pacientovi, léky a zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
  • A kde vezme hospic 3500 Kč?
Hlavně z darů od veřejnosti, firem, nadací a nadačních fondů a pak také z dotací, plateb od uživatelů našich služeb a z fundraisingových akcí. Viz graf.

  • Je péče domácího hospice dražší než péče v nemocnici?
Není levná, protože je individuální. Pacient má k dispozici nepřetržitou pohotovost sestry a lékaře. Přesto
je rozhodně levnější než péče v nemocnici. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta na jeden den jsou v současné době 3500 Kč. Pokud pacient není pod úhradou pojišťovny , hradí platí poplatek, o jehož výši je pacient informován před poskytnutím služeb pracovníky domácího hospice.
  • Takže zdravotní pojišťovny vám nehradí náklady na všechny pacienty hospice?
Ne. Aby zdravotní pojišťovna hradila péči našeho pacienta, musí pacient splňovat kritéria daná pojišťovnou – onemocnění v určité fázi s určitými symptomy.
  • Pokud je pacient pod úhradou zdravotní pojišťovny, hradí pojišťovna plnou péči o pacienta?
Ne. Pokud je náš pacient pod tuto platbu zařazen, pojišťovna hradí jen 30 dní života nevyléčitelně nemocného člověka a taot částka pokrývá jen max. 2/3 nákladů nutných na péči. Zbytek musí hospice hledat u dárců. Pacient již nehradí nic.
  • Proč "nezvednete ceny"?

Protože rodina pacienta, kromě vypořádání se se situací kolem zdravotního stavu svého blízkého, musí řešit i finanční otázky (pacienti jsou v mnohých případech i živitelé rodiny). Chceme, aby byla domácí hospicová péče dostupná všem.

  • Rád bych vám něco dal, ale já nemám moc peněz. Můžu vám dát jen pár korun.
Vážíme si každého daru. Jakýkoliv dar umožní našim pacientům být doma.
  • To je hezké, že pořádáte pro veřejnost různé akce, jako je běh, koncerty a tak.
Tyto benefiční akce pořádáme, abychom získali finance na péči o naše pacienty. Díky přízni veřejnosti se nám daří snižovat náklady na jejich organizaci na minimum a můžeme téměř celý výnos použít pro naše pacienty. 
  • Můžu dostat darovací smlouvu na můj dar?
Samozřejmě. Darovací smlouvám rádi vystavíme a můžete jí použít v daném roce k odpočtu ze základu daně.

  • Kde si můžu najít, jak hospic hospodaří?
V našich Výročních zprávách naleznete i účetní uzávěrku a zprávu od auditora. A také informujeme o činnosti hospice v newsletterech, které posíláme cca 4x do roka. (Přihlásit se k odběru můžete zde)

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail