Domácí Hospic Jordán

Finanční podmínky

Domácí hospicová péče/mobilní specializovaná paliativní péče není v současné době  plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Abychom byli schopni poskytovat tuto péči pro nevyléčitelně nemocné, je rozpočet této služby tvořen vícezdrojově – financování služby je složené z dotací, grantů a darů.

Pokud nemůže být pacient zařazen pod úhradu své pojišťovny, přispívá na každý den částkou uvedenou ve smlouvě.

Z této částky jsou hrazeny mimo jiné:

  • plánované návštěvy zdravotnického týmu
  • pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu
  • převazový materiál
  • některé léky
  • zapůjčení kompenzačních a zdravotnických pomůcek
  • náklady na dopravu zdravotnického týmu
V odůvodněných případech (hmotná nouze) lze požádat vedení hospice o změnu výše poplatku za poskytovanou péči.

Na úhradu domácí hospicové péče je možné využít sociální dávku "Příspěvek na péči".

O příspěvek na péči je nutné požádat na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele.
S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail