Domácí Hospic Jordán

Finanční podmínky

Domácí hospicová péče/mobilní specializovaná paliativní péče není v současné době hrazena celoplošně z veřejného zdravotního pojištění.
Abychom byli schopni poskytovat tuto péči pro nevyléčitelně nemocné, je rozpočet této služby tvořen tkzv. vícezdrojově -  financování služby je složené z dotací, grantů a darů.

Pokud nemůže být pacient pro nesplnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.) zařazen pod úhradu své pojišťovny,
přispívá na každý den částkou 250,- Kč.

Z této částky jsou hrazeny mimo jiné:

  • plánované návštěvy zdravotnického týmu
  • pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu
  • převazový materiál
  • některé léky
  • zapůjčení kompenzačních a zdravotnických pomůcek
  • náklady na dopravu zdravotnického týmu
V odůvodněných případech (hmotná nouze) lze požádat vedení hospice o změnu výše poplatku za poskytovanou péči.

Na úhradu domácí hospicové péče je možné využít sociální dávku "Příspěvek na péči".

O příspěvek na péči je nutné požádat na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele.
S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail