Domácí Hospic Jordán

Domácí hospicová péče

Pracovní tým Domácího hospice Jordán

Pracovní tým Domácího hospice Jordán

Kdo jsme?

  • Tým lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, sociálních pracovnic, dobrovolníků a dalších odborníků, speciálně vzdělaných pro práci s pacienty na konci života.

Co nabízíme?

  • Pacientům přijatým do domácí hospicové péče nabízíme dostupnost lékařské a ošetřovatelské služby 24hod denně sedm dní v týdnu.
  • Paliativní hospicovou péči zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší.
  • Pro podporu nemocných a jejich blízkých nabízíme služby sociální pracovnice, psychoterapeutky, dobrovolníků a v případě zájmu i duchovní služby.

Komu?

  • Nevyléčitelně nemocným, u kterých byla ukončena tzv. kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení) a byla doporučena léčba paliativní, a kteří chtějí žít a dožít doma.
  • Nevyléčitelně nemocným, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma.

Kde?

  • V domácím prostředí pacienta.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail