Domácí Hospic Jordán

Domácí hospicová péče

Část týmu hospice

Část týmu Domácího hospice Jordán

Kdo jsme?

 • Nestátní zdravotnické zařízení s odborným a vysoce profesionálním týmem lékařů (3 mají atestaci v oboru paliativní medicína), zdravotních sester, pečovatelek, sociálních pracovnic, dobrovolníků a dalších odborníků speciálně vzdělaných pro práci s pacienty na konci života.
  Naše hlavní lékařka získala ocenění: Cena za příkladnou praxi v paliativní péči.

Co nabízíme?

 • Mobilní specializovanou paliativní péči zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší.
 • Pacientům přijatým do domácí hospicové péče je zdravotnický tým dostupný 24hod denně 7 dní v týdnu.
 • Pro podporu nemocných a jejich blízkých nabízíme služby sociální pracovnice, psychoterapeutky, dobrovolníků a služby duchovního.

Komu?

 • Nevyléčitelně nemocným všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena tzv. kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení) a byla doporučena léčba paliativní, a kteří chtějí žít a dožít doma.
 • Nevyléčitelně nemocným, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma.

Kde?

 • V domácím prostředí pacienta.
Zdravotní pojišťovny
 • V současné době má Domácí hospic Jordán smlouvu na poskytování mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro nevyléčitelně nemocné pacienty s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, OZP, ČPZP, VoZP, ZPMV.

  O zařazení pacienta do úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje vždy lékař na základě splnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.).

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail