Domácí Hospic Jordán

Možnosti podpory

 

Fyzické a právnické osoby si budou moci za rok 2020 a 2021 odečíst hodnotu darů poskytnutých na charitativní a humanitární účely až do výše 30% ze základu daně z příjmů.

Zákon: §15 odst.1 a §20 odst.8 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č.39/2021 Sb.

Péče domácích hospiců není zatím plně a plošně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Finanční částka potřebná na péči o pacienta se skládá i z grantů, příspěvků a darů.
Proto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o finanční či materiální pomoc. S vaší podporou společně umožníme nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak,
jak si přejí, mezi svými blízkými a tam, kde to mají rádi.

 

Díky vám, našim dárcům, můžeme splnit přání našich pacientů – být doma!

darujme.cz bankovní převod
dobrý dar
dobrovolnictví
hmotné dary
obchod akce
givt

pravidelné dary
pohlednice pro hospic dms automobil pro hospic- darujme.cz 

Informace o možnostech pomoci:

Lucia Kopřivová Markovová

tel.: 606 214 403

lucia.koprivova@hospicjordan.cz

Informace k Darovací smlouvě / Potvrzení o daru
On-line dárcovství:

Iva Pokorná

tel.: 606 394 606


iva.pokorna@hospicjordan.cz

Darovací smlouva- (formát MS Word)

Partneři Domácího hospice Jordán

detail