Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opět pomohl našemu hospici!

V rámci grantového programu „Paliativní a hospicová péče“ jsme získali částku 60000 Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty a klienty hospice. Za tuto částku jsme zakoupili kyslíkový koncentrátor pro pacienty trpící dušností, elektrické polohovací lůžko a vaničky na mytí hlavy pro ležící pacienty.

Nové pomůcky budou k dispozici jak pacientům v mobilní specializované paliativní péči, tak i klientům terénních odlehčovacích služeb a široké veřejnosti.

Moc děkujeme za opětovnou pomoc. Velice si této podpory vážíme.

Tisková zpráva.

Dar

 

 Partneři Domácího hospice Jordán

detail