Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Cenu za příkladnou praxi v paliativní péči získala i naše vrchní sestra!

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP udělila v rámci XII. Celostátní konference 2021 Cenu za příkladnou praxi v paliativní péči naší vrchní sestře Barboře Novákové! Bára je s hospicem od jeho prvních dnů a je nejen úžasná zdravotní sestra, ale i výborná kolegyně a kamarádka. Naše Bára je prostě skvělá!
Blahopřejeme a jsme moc rádi, že tě máme.

Foto z předání ocenění, které muselo kvůli Bářinu úrazu proběhnout u ní doma.


předání ocenění
cena

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail