Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Mimořádná podpora hospice od JČ kraje

logo krajeV září hospic navštívil pan hejtman Martin Kuba? Zajímal se o vše, co se týká hospice. Bavili jsme se o tom, co se nám daří, co nás trápí a co bychom chtěli do budoucna změnit. I na základě této návštěvy, byla přislíbena mimořádná pomoc všem JČ hospicům. A podpora opravdu dorazila v podobě daru 500 000 Kč na mzdy zdravotníků.

A v darovací smlouvě stojí: "...Finanční dar je poskytován jako finanční ocenění příjemce za jeho dlouhodobou činnost a přínos v poskytování mobilní specializované paliativní péče."

Děkujeme! Podpora Jihočeského kraje je pro nás velmi důležitá, velmi si jí vážíme.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail