Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Kalendář, který hospici pomáhá!

Básnířka Věra Hanzalová a malířka Daniela Kuruc od roku 2016 připravují a vydávají Kalendář, který pomáhá. Výnos z jeho prodeje věnují na dobročinné účely.

A i letos se autorky rozhodly opět podpořit náš hospic, tentokráte krásnou částkou 21000. 

Děkujeme paní Věře Hanzalové a paní Daniele Kuruc za dlouhodobou pomoc hospici. 

Kalendář společně se šekem nám do hospice přinesla paní Věra Hanzalová (2. zprava).

předání daru

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail