Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Děkujeme Jihočeskému kraji

logo kraje

Jihočeský kraj opět pomohl Domácímu hospici Jordán. V rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji pro rok 2022 byl podpořen náš projekt „Podpora multidisciplinárního týmu“.

Dotace bude čerpána jak na nákup nové zdravotnické techniky, pohonných hmot, IT techniky a odborné literatury pro zdravotníky, tak i na vzdělávání a supervize zdravotníků, a pokrytí části mzdových nákladů podpůrných profesí zdravotnického týmu – sociálních pracovnic, fundraiserů, vedoucí kanceláře a duchovního.

Děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu.

Tisková zpráva

Partneři Domácího hospice Jordán

detail