Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Město Tábor podpořilo naší Půjčovnu KP

logo městaDěkujeme městu Táboru za udělení dotace z programu Podpora sociálních služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních úprav.

Částku 39000 korun použijeme na pokrytí části nákladů spojených s provozem naší Půjčovny kompenzačních pomůcek, která pomáhá nejen našim pacientům, ale i široké veřejnosti.
Děkujeme!

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail