Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Děkujeme společnosti Eurowg a Nadaci Via

logo firmyDěkujeme zástupcům společnosti Eurowag za podporu našeho hospice v roce 2022.
Nadační příspěvek z Fondu Eurowag použijeme na pokrytí části nákladů spojených s péčí o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí.

Také děkujeme Nadaci Via za zprocesování této podpory.

Máme radost, že se společnost Eurowag rozhodla podpořit hospic i v letošním roce. Vážíme si toho.

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail