Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Děkujeme Jihočeskému kraji za další pomoc!

logo krajeDotační program Podpora paliativní péče v JČ kraji podpořil náš projekt Podpora multidisciplinárního týmu částkou 646000 Kč.

Tyto finance použijeme na pokrytí části osobních nákladů, včetně pojistného, pracovnic zázemí a Poradny, na supervize týmu a psychoterapie pacientů, nákup pohonných hmot na cesty za pacienty a v neposlední řadě i na tolik potřebné další odborné vzdělávání lékařů a ostatních členů týmu hospice.

Děkujeme zástupcům Jihočeského kraje za dlouhodobou podporu domácí hospicové péče. Moc si vaší pomoci vážíme.

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail