Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

V roce 2019 čerpal multidisciplinární tým mobilní specializované paliativní péče DhJ podporu také od Jihočeského kraje formou dotace na projekt  „Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji“,  celkový uznatelný náklad projektu 230 316 Kč. Díky této dotaci mohl multidisciplinární tým nakoupit pohonné hmoty pro cesty do rodin nevyléčitelně nemocných, 2 nové notebooky pro tým MSPP, kompenzační pomůcky pro klienty hospice. V této podpoře bylo také možno použít finanční prostředky na částečnou úhradu mezd podpůrného týmu mobilního hospice.

Druhý projekt „Rozvoj vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odbornosti multidisciplinárního týmu DhJ“ v celkové uznatelné částce 30 000Kč byl využit na podporu vzdělávání týmu mobilního hospice.

V současné době stále není celoplošná systémová podpora péče týmů mobilních hospiců a ty jsou stále závislé na vícezdrojovém financování. Jedním z pilířů je tak i podpora Jihočeského kraje, který jako druhý v ČR přijal 6.9.2018 Koncepci paliativní péče.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail