Domácí Hospic Jordán

Nadační fond umění doprovázet opět podpořil hospic

V pátek 8. března jsme měli velice milou návštěvu. Manželé Harákovi z Nadačního fondu Umění doprovázet nám předali finanční dar ve výši 19 tisíc korun na nákup speciálních antidekubitních matrací "repose" pro naše pacienty. Věnovaná částka nám umožnila pořídit dohromady 4 matrace a 2 pumpy. 
NF Umění doprovázet pomáhá českým hospicům již třináctým rokem. Celková částka, kterou Domácímu hospici Jordán poskytl během doby jeho existence, činí téměř 150 tisíc korun. Velice si této dlouhodobé spolupráce vážíme. Děkujeme!

 


Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail