Domácí Hospic Jordán

Otevření Dobročinného obchodu

Ve středu 1. června 2016 jsme otevřeli Dobročinný obchod v OD Dvořák Třídě 9. května. Důvodem i cílem zároveň je rozšíření zdrojů financování hospicové péče. Jelikož si většinu ročního rozpočtu musíme sehnat sami, každá koruna výtěžku z prodeje v Dobročinném obchodě je velice cenná.

Otevření předcházelo několik měsíců příprav, velké energie všech zúčastněných a nezměřitelné množství obrovské pomoci všech, kdo přiložili ruku či srdce k dílu.

Ještě jednou obrovský dík všem!

Dobročinný obchod ovšem nemá být jen pouhým zdrojem financí. Je to zároveň místo, kde můžeme pomáhat společně. Vy nám – vašimi dary či nákupy a my pak našim pacientům – poskytnutím lékařské a sesterské péče, zdravotnického materiálu, léků či pohotovostních výjezdů. Darovat lze téměř vše, co je pro vás nepotřebné, ale funkční, čisté a použitelné pro někoho dalšího. A že se nám už nasbíralo pěkných pár pokladů, o tom není pochyb! Další podrobnosti ohledně možnosti darování či sortimentu obchodu naleznete na facebookovém profilu obchodu.

Přijďte se podívat a nakoupit. Těšíme se na vás!

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail