Domácí Hospic Jordán

Plánští skauti opět podpořili hospic

Děkujeme skautům a skautkám z Plané nad Lužnicí, kteří už poněkolikáté za sebou podpořili náš hospic!

Předali nám krásný výtěžek 5.596,- Kč z akcí, které pořádali v roce 2018.

Na jaře to byla Výstava o historii skautingu  „Skauting nejen v Plané“ a na podzim, v rámci plánských Svatováclavských slavností, prodej vlastních výrobků a výtvarná dílnička pro děti.

Výtěžek z obou akcí bude použit na provoz hospice.

Milí skauti a skautky, děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vaši jarní návštěvu!

O výstavě v denním tisku.

O výstavě na facebooku.

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail