Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Děkujeme Nadaci J&T za další podporu

logo nadaceVelice si vážíme a máme i velkou radost, že i v letošním roce pokračuje podpora našeho hospice ze strany Nadace J&T.

Domácí hospicová péče patří mezi jednu z oblastí podpory Nadace J&T. Vážíme si, že i náš hospic patří mezi dlouhodobě podporované subjekty. Velmi oceňujeme, že příspěvek 100000 Kč od Nadace J&T můžeme použít na pokrytí části nákladů na mzdu naší lékařky.

Děkujeme nejen za dlouhodobou a štědrou pomoc, ale i za opravdový zájem o domácí hospicovou péči!

Děkujeme městu Votice

erb městaDěkujeme zastupitelům města Votice za podporu našeho hospice v roce 2022. Dotaci ve výši 20000 použijeme na péči o nevyléčitelně nemocné a pomoc pečujícím rodinám.

Děkujeme!

Děkujeme městu Soběslav

erb městaDěkujeme zastupitelům města Soběslav za podporu našeho hospice v roce 2022. Dotaci ve výši 15000 použijeme na nákup léků a zdravotnického materiálu, potřebných pro péči o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí.

Děkujeme za dlouhodobou podporu hospice! Velmi si ji vážíme.

Kalendář, který hospici pomáhá!

Básnířka Věra Hanzalová a malířka Daniela Kuruc od roku 2016 připravují a vydávají Kalendář, který pomáhá. Výnos z jeho prodeje věnují na dobročinné účely.

A i letos se autorky rozhodly opět podpořit náš hospic, tentokráte krásnou částkou 21000. 

Děkujeme paní Věře Hanzalové a paní Daniele Kuruc za dlouhodobou pomoc hospici. 

Kalendář společně se šekem nám do hospice přinesla paní Věra Hanzalová (2. zprava).

předání daru
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 .. 27

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail