Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Spinningový maraton pomohl. Děkujeme

Děkujeme všem ze Spinattic Spinning Centra Tábor, v čele s Alenou Brent, za uspořádání dalšího ročníku Spinningového maratonu pro hospic. Účast, a tím i výnos, byla skvělá.

Děkujeme individuálním jezdcům a firemním či politickým týmům za výkony a podporu hospice. Moc nás to potěšilo. Finance použijeme na péči o naše pacienty a pomoc jejich rodinám. Děkujeme!

Děkujeme Footfestu za podporu

Dnes jsme měli velmi milou návštěvu. Footfest v Želči nám věnoval finanční částku 17125 Kč. Děkujeme organizátorům i návštěvníkům festivalu a i hlasujícím na Facebooku.
Vězte, že bez vás všech, dárců, bychom nemohli už deset let pomáhat!

předání šeku

Děkujeme Starokatolické církvi ze Soběslavi za sbírku

Členové Starokatolické církve z Filiální obce Soběslav opět uspořádali mezi sebou sbírku na pomoc našemu hospici. Děkujeme! Finance použijeme na péči o naše pacienty.

Děkujeme jistebnickým skautům

Máme několik dárců, kteří nám věřili a věří (a také myšlence domácích hospiců) a podporují hospic již od jeho vzniku. Mezi ně patří i Třináctý oddíl vodních skautů z Jistebnice! Před Vánoci vybírají skautky, skauti, světlušky i vlčata v Jistebnici na hospic (+ prodávají své výrobky). A v lednu proběhne již tradiční návštěva v hospici s předáním výnosu sbírky. 10 let!!! Úžasné! Děkujeme, že jste stále s námi!předání daru

Děkujeme všem ze SŠSI Tábor

Mít dobrého souseda je jako mít dobrého doktora. A my máme dobré sousedy.

Jedním z nich je i Střední škola spojů a informatiky. Jelikož jejich studenti a učitelé prochází cestou do a ze školy právě kolem našeho hospice, rozhodli se pro nás zorganizovat Vánoční zpívání, jehož výtěžek nám při návštěvě hospice předali.

Děkujeme paním učitelkám Haně Kollárikové a Tereze Šicnerové, všem koledníkům a přispěvatelům za krásnou částku 4.240,- Kč! Bude použita na provoz hospice.

Organizátoři Charitativního srazu mustangů nám předali šek

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům nejen Charitativního srazu mustangů, ale i všech doprovodných akcí za podporu činnosti našeho hospice. Téměř celý loňský rok probíhaly akce spojené se srazem a organizátoři, v čele s panem Jaroslavem Greplem, získané finance střádali a v pondělí 13. ledna nám předali šek na úžasných 140 987 korun. 

Charitativní sraz mustangů v Táboře byla krásná akce, která potěšila mnohé návštěvníky a i účastníky a našim pacientům dala možnost být doma se svými blízkými. Děkujeme.

Kalendáře s mustangy různého stáří a barev jsou stále v prodeji v našem Dobročinném obchodě (i peníze za jejich prodej jdou na pomoc hospici).

Foto z předání šeku

předání šeku

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

V roce 2019 čerpal multidisciplinární tým mobilní specializované paliativní péče DhJ podporu také od Jihočeského kraje formou dotace na projekt  „Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji“,  celkový uznatelný náklad projektu 230 316 Kč. Díky této dotaci mohl multidisciplinární tým nakoupit pohonné hmoty pro cesty do rodin nevyléčitelně nemocných, 2 nové notebooky pro tým MSPP, kompenzační pomůcky pro klienty hospice. V této podpoře bylo také možno použít finanční prostředky na částečnou úhradu mezd podpůrného týmu mobilního hospice.

Druhý projekt „Rozvoj vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odbornosti multidisciplinárního týmu DhJ“ v celkové uznatelné částce 30 000Kč byl využit na podporu vzdělávání týmu mobilního hospice.

V současné době stále není celoplošná systémová podpora péče týmů mobilních hospiců a ty jsou stále závislé na vícezdrojovém financování. Jedním z pilířů je tak i podpora Jihočeského kraje, který jako druhý v ČR přijal 6.9.2018 Koncepci paliativní péče.

Děkujeme "Stromu pro lepší život" za dárky

Děkujeme  zaměstnancům pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group za krásné vánoční dárky z projektu Strom pro lepší život. Darovali nám mimo jiné i skvělý vysavač na auta, kterými jezdíme za našimi pacienty a klienty.

Děkujeme!

Fotografie z předání dárků:

předání daru

A nový vysavač:

předání daru
01 02 03 04 05 06

Partneři Domácího hospice Jordán

detail