Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Mimořádná podpora hospice od JČ kraje

logo krajeV září hospic navštívil pan hejtman Martin Kuba? Zajímal se o vše, co se týká hospice. Bavili jsme se o tom, co se nám daří, co nás trápí a co bychom chtěli do budoucna změnit. I na základě této návštěvy, byla přislíbena mimořádná pomoc všem JČ hospicům. A podpora opravdu dorazila v podobě daru 500 000 Kč na mzdy zdravotníků.

A v darovací smlouvě stojí: "...Finanční dar je poskytován jako finanční ocenění příjemce za jeho dlouhodobou činnost a přínos v poskytování mobilní specializované paliativní péče."

Děkujeme! Podpora Jihočeského kraje je pro nás velmi důležitá, velmi si jí vážíme.

ČSOB opět podpořila hospic!

logo firmyV letošním roce ČSOB již podruhé podpořila Domácí hospic Jordán, a to částkou 150000 Kč. Dar jsme použili nejen na pokrytí části mzdových nákladů zdravotních sester a lékařky, ale i na potřebný software a na revize a preventivní prohlídky zdravotnické techniky.
Celková podpora ČSOB Domácího hospice Jordán za rok 2021 tak činila přes 300000 Kč.
Velice si podpory ze strany Československá obchodní banky, a. s. vážíme. Je nejen štědrá, ale i dlouhodobá. Děkujeme!

Tisková zpráva

Děkujeme Nadaci Agrofert za podporu

logo firmyDěkujeme Nadaci Agrofert za další štědrou podporu našeho hospice. Naše žádost (Projekt DOMA JE NEJLÍP!) podaná do grantu Hospic 2021 byla vyřízena pozitivně a my jsme obdrželi 250000 korun na mzdy našeho zdravotnického týmu.
Děkujeme za opětovnou podporu!

Rotary klub Tábor podpořil hospic!

logo Na svatého Martina bývá husí hostina, a když ji pořádá Rotary klub Tábor, tak se i neziskové organizace v Táboře mohou těšit. Proč? Protože Svatomartinská husa RC Tábor je spojená nejen s dobrým jídlem, ale i s charitou. A letos se Rotary klub Tábor rozhodl opět podpořit náš hospic!

Výnos ze vstupného a dražby vín je krásných 140000 korun. Tato částka nám umožní třeba 140 výjezdů lékařů a sester k pacientovi nebo plně pokryje 56 dnů péče, tedy dá 56 dnů doma nevyléčitelně nemocným.

Moc děkujeme za opětovnou pomoc. Vážíme si ji a těší nás.
01 .. 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 .. 31

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail