Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Kalendář, který opět pomohl

Básnířka Věra Hanzalová a malířka Daniela Kuruc od roku 2016 připravují a vydávají Kalendář, který pomáhá. Výnos z prodeje věnují na dobročinné účely. Dámy myslely i na náš hospic. V lednu nám byla předána částka 20000 korun na podporu činnosti hospice. Děkujeme paní Věře Hanzalové a paní Daniele Kuruc za opětovnou pomoc hospici (kalendář za rok 2020 byl již čtvrtý v pořadí, který pomohl hospici). 


Krásná myšlenka + krásné básně + krásné ilustrace + pomoc bližním = Kalendář, který pomáhá. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu.
Na fotografii autorky Věra Hanzalová a Daniela Kuruc (zleva)

autorky

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil hospic

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá našemu hospici pravidelně. Jsme velmi vděční za další podporu, tentokráte na projekt "Doma je lépe i při druhé vlně COVID_19", který hospici pomohl překonat další vlnu COVID -19. Z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byly v roce 2020 podpořeny nově uzavřené dohody se zdravotními sestrami, které náš hospic potřeboval na pokrytí zvýšené poptávky po hospicových službách.

Děkujeme!

logo firmy

Iniciativa Spolu silnější nám nakoupila respirátory!

Děkujeme iniciativě Spolu silnější. Díky jejímu daru získal hospic v této době tolik potřebné repirátory, které nám osobně předal zakladatel iniciativy pan generál Petr Pavel. Potěšil nás zájem pana generála o problematiku domácí hospicové péče. Setkání to bylo milé a čas rychle plynul. Děkujeme za pomoc!

Fotografie z návštěvy: zde


předání daru

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu činnosti Domácího hospice Jordán v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji“ pro rok 2020. Finance získané na náš projekt „Vzdělávání multidisciplinárního týmu MSPP DhJ“ jsme využili na vzdělávání a supervizi.

Tisková zpráva


01 .. 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 28

Partneři Domácího hospice Jordán

detail