Domácí Hospic Jordán

Běh kolem Jordánuilu


ilustrace

ilustrace Podmínky běhu
ilustrace Organizace běhu
ilustrace Bezpečnost běhu
ilustrace Souhlas se zpracováním dat

Trať běhu

cca 5,5 km kolem vodní nádrže Jordán a přes město

mapa běhu

výškový profil trati

mapa běhu

Kliknutím na náhled se vám mapy otevřou ve zvětšeném měřítku

Povrch:

tartan, asfalt, polní cesta, zámková dlažba

Start:

17:15 na Atletickém stadionu Míru

Cíl:

Atletický stadion Míru

Adresa stadionu:

U stadionu Míru 2
390 01 Tábor

Registrace běžců:

ilustrace on-line na www.behyprohospice.cz
konec on-line registrace: 30.8.2012019

ilustrace v den konání na stadionu: 15:30 - 16:45 u prezentačních stánků

(Běžci firemních běhů se pouze prezentují na stadionu u prezentace "Firemní běhy")

Prezentace běžců na stadionu:

15:30 - 16:45

Startovné:

ilustrace 250 Kč- on-line registrace
ilustrace 300 Kč registrace na stadionu

Kategorie běžců

jednotná muži
jednotná ženy


Účastník Běhu zaplacením startovného vyjadřuje

souhlas s následujícími podmínkami:

Zaplacením startovného vyjadřuje každý účastník akce Běh pro hospic Jordán kolem Jordánu (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami Dobročinného běhu.


Podmínky Dobročinného běhu

 • účastní se Běhu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost

 • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů, Městské policie či Policie ČR

 • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním

 • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost

 • účastnit se Běhu lze pouze po provedení řádné registrace a zaplacení startovného

 • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách Běhu bez předchozího oznámení

 • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů Běhu

 • při naplnění kapacity Běhu pořadatelé předčasně ukončí registraci účastníků Běhu

 • Běh je organizován pro běžce a běžkyně do nad 18 let. Účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let. Dospělý doprovod nese plně zodpovědnost za bezpečnost nezletilých běžců.

 • Je zakázáno brát na trať zvířata.

 • Z důvodu bezpečnosti běžců je zakázáno brát dětské kočárky na trať.

 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu

 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!

 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.

 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 50 minut od startu!

 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.

 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!

 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.

 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.

 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.

 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán.

Bezpečnost

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!

 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.

 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

Organizace Dobročinného běhu

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 50 minut od startu!

 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.

 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!

 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.

 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.

 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.

 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastí na Dobročinném běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán (datum konání:2.9.2018, místo konání: Tábor) udělujete dobrovolně Domácímu hospici Jordán o.p.s.se sídlem  Bydlinského 2964, Tábor. IČO: 28120981 (dále Správce) souhlas  se zpracováním následujících údajů:

 • jméno a příjmení

 • bydliště

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení Dobročinného běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti hospice.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním e-mailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail