Domácí Hospic Jordán

Podmínky Dobročinného běhu

Zaplacením startovného vyjadřuje každý účastník akce Běh pro hospic Jordán kolem Jordánu (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami Dobročinného běhu.

Podmínky Dobročinného běhu
 • Účastní se Běhu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

 • Bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů, Městské policie či Policie ČR.

 • Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním.

 • Za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost.

 • Účastnit se Běhu lze pouze po provedení řádné registrace a zaplacení startovného.

 • Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách Běhu bez předchozího oznámení

 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů Běhu.

 • Při naplnění kapacity Běhu pořadatelé předčasně ukončí registraci účastníků Běhu.

 • Běh je organizován pro běžce a běžkyně do nad 18 let. Účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let. Dospělý doprovod nese plně zodpovědnost za bezpečnost nezletilých běžců.

 • Je zákázáno brát na trať zvířata.

 • Z důvodu bezpečnosti běžců je zakázáno brát dětské kočárky na trať Hlavního běhu.

 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu

 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!

 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.

 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 50 minut od startu!

 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.

 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!

 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.

 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.

 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.

 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail