Domácí Hospic Jordán

Symbolický běh

ilustrace ilustrace

ilustrace Podmínky běhu
ilustrace Organizace běhu
ilustrace Bezpečnost běhu
ilustrace Souhlas se zpracováním dat


Tento běh je určen pro ty, kteří neuběhnou 5,5 kilometrů, ale chtějí podpořit hospic a chtějí se také pobavit.
Ve způsobu proběhnutí či projití trasy a výběru oděvu se meze nekladou!!!

Běžet můžete sami, s rodinou, ve skupině s přáteli.


Trať běhu

100 metrů na cílové rovince atletického oválu.

ilustrace


mapa běhu


Pohyb:

běh, chůze, jízda v děském kočárku

Povrch:

tartan

Čas konání:

15:30 - 16:45

Místo konání:

Atletický stadion Míru

Adresa stadionu:

U stadionu Míru 2
390 01 Tábor

Registrace běžců:

ilustrace on-line na www.behyprohospice.cz
konec on-line registrace: 30.8.2012019

ilustrace v den konání na stadionu: 15:30 - 16:45 u stánku Symbolického běhu

Startovné:

ilustrace 100 Kč bez startovního čísla
ilustrace 250 Kč- se startovním číslem
ilustrace Běžci registrovaní na Hlavní běh si mohou Symbolický běh zaběhnout zdarma.

Kategorie běžců

bez kategorie. Časy se neměří.


Účastník Běhu zaplacením startovného vyjadřuje

souhlas s následujícími podmínkami:

Zaplacením startovného vyjadřuje každý účastník akce Běh pro hospic Jordán kolem Jordánu (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami Dobročinného běhu.


Podmínky Dobročinného běhu

 • účastní se Běhu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost

 • bude dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů, Městské policie či Policie ČR

 • pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním

 • za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost

 • účastnit se Běhu lze pouze po provedení řádné registrace a zaplacení startovného

 • pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách Běhu bez předchozího oznámení

 • účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů Běhu

 • při naplnění kapacity Běhu pořadatelé předčasně ukončí registraci účastníků Běhu

 • Běh je organizován pro běžce a běžkyně do nad 18 let. Účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší osmnácti let. Dospělý doprovod nese plně zodpovědnost za bezpečnost nezletilých běžců.

 • Je zakázáno brát na trať zvířata.

 • Z důvodu bezpečnosti běžců je zakázáno brát dětské kočárky na trať Hlavního běhu.

 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu

 • žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!

 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.

 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 50 minut od startu!- týká se Hlavního běhu na 5,5 km

 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.

 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!

 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.

 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.

 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.

 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán- týká se Hlavního běhu na 5,5 km

Bezpečnost

 • Běh probíhá za plného silničního provozu!

 • O běhu je informována Městská policie, která bude kontrolovat trasu na kritických místech se silničním provozem.

 • Dávejte prosím zvýšený pozor na dopravu!

Organizace Dobročinného běhu

 • Časový limit: běh musí účastník absolvovat do 50 minut od startu!- týká se Hlavního běhu na 5,5 km

 • Rozcvičení před závodem je možné na běžeckém ovále stadionu.

 • Vstup na travnatou plochu stadionu je zakázán!

 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení.

 • Na stadionu jsou k dispozici sociální zařízení včetně sprch.

 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.

 • Výsledky Běhu budou zveřejněny na webu a facebooku Domácího hospice Jordán.- týká se Hlavního běhu na 5,5 km

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Účastí na Dobročinném běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán (datum konání:2.9.2018, místo konání: Tábor) udělujete dobrovolně Domácímu hospici Jordán o.p.s.se sídlem  Bydlinského 2964, Tábor. IČO: 28120981 (dále Správce) souhlas  se zpracováním následujících údajů:

 • jméno a příjmení

 • bydliště

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • fotografie z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení Dobročinného běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti hospice.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním e-mailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Partneři Domácího hospice Jordán

detail