Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Kalendář, který hospici pomáhá!

Básnířka Věra Hanzalová a malířka Daniela Kuruc od roku 2016 připravují a vydávají Kalendář, který pomáhá. Výnos z jeho prodeje věnují na dobročinné účely.

A i letos se autorky rozhodly opět podpořit náš hospic, tentokráte krásnou částkou 21000. 

Děkujeme paní Věře Hanzalové a paní Daniele Kuruc za dlouhodobou pomoc hospici. 

Kalendář společně se šekem nám do hospice přinesla paní Věra Hanzalová (2. zprava).

předání daru

Město Tábor podpořilo naší Půjčovnu KP

logo městaDěkujeme městu Táboru za udělení dotace z programu Podpora sociálních služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních úprav.

Částku 39000 korun použijeme na pokrytí části nákladů spojených s provozem naší Půjčovny kompenzačních pomůcek, která pomáhá nejen našim pacientům, ale i široké veřejnosti.
Děkujeme!

Děkujeme městu Bechyně

erb městaDěkujeme zastupitelům města Bechyně za podporu našeho hospice v roce 2022. Dotaci ve výši 50000 použijeme na pokrytí nákladů na práci lékařky a na nákup léků a zdravotnického materiálu potřebných pro péči o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí.

Děkujeme městu Bechyně za podporu! Velmi si ji vážíme.

JČ kraj podpořil sociální služby hospice

Sociální služby jsou nedílnou součástí Domácího hospice Jordán. Poskytujeme rodinám pomoci  formou terénní odlehčovací služby. Jedná se o službu velmi žádanou. Proto si velmi vážíme pomoci Jihočeského kraje, který podpořil tuto službu mimořádnou dotací ve výši 247000 korun. Děkujeme představitelům Jihočeského kraje za pomoc s financováním sociálních služeb. Tato podpora je pro nás velmi důležitá, a i díky ní mohou naše pečovatelky denně vyjíždět do rodin, které je potřebují.

 

Sociální služby Domácího hospice Jordán
jsou dlouhodobě podporávány:
logo kraje
01 .. 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 .. 31

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail