Domácí Hospic Jordán

Aktuality

Aktuality

Nadace ADRA pomáhá našemu hospici

Děkujeme Nadaci ADRA, že i v letošním roce pomáhá našemu hospici. A jsme moc rádi, že nadační příspěvek ve výši 38000 korun můžeme použít na pokrytí části nákladů na mzdu zdravotní sestry.

Děkujeme Jihočeskému kraji

logo kraje

Jihočeský kraj opět pomohl Domácímu hospici Jordán. V rámci dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji pro rok 2022 byl podpořen náš projekt „Podpora multidisciplinárního týmu“.

Dotace bude čerpána jak na nákup nové zdravotnické techniky, pohonných hmot, IT techniky a odborné literatury pro zdravotníky, tak i na vzdělávání a supervize zdravotníků, a pokrytí části mzdových nákladů podpůrných profesí zdravotnického týmu – sociálních pracovnic, fundraiserů, vedoucí kanceláře a duchovního.

Děkujeme Jihočeskému kraji za dlouhodobou podporu.

Tisková zpráva

Děkujeme VDV- Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové podporuje náš hospic dlouhodobě. Jsme vděční, že podpora pokračuje je i v letošním složitém roce.
Díky finanční pomoci ze strany VDV- Nadace logo nadaceOH jsme mohli zakoupit další tolik žádané elektrické polohovatelné lůžko včetně příslušenství a další kompenzační pomůcky, které zlepší kvalitu života nemocného a usnadní práci pečujícím.

Děkujeme pracovníkům VDV-OH za další podporu, a i příjemnou spolupráci.


část z daru

Děkujeme městu Sezimovo Ústí

erb městaDěkujeme zastupitelům města Sezimovo Ústí za podporu našeho hospice v roce 2022. Dotaci ve výši 30000 použijeme na nákup léků a zdravotnického materiálu, potřebných pro péči o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí.

Děkujeme za dlouhodobou podporu! Velmi si ji vážíme.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 .. 31

Partneři Domácího hospice Jordán

Děkujeme

detail